Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității jurnalistice) jurnalismul independent și pus în serviciul public practicat de recorder.ro, o pot face printr-o donație către Asociația Recorder Community (denumită în continuare ARC).

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor editoriale derulate de ARC și publicate pe platformele Recorder.

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Recorder Community.

În baza acestor termeni și condiții, ARC își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către ARC, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul ARC este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută Asociației Recorder Community definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.
 • ARC își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Donațiile vor fi folosite de către ARC pentru a susține proiectele jurnalistice care vor fi găzduite de Recorder. ARC este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.
 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația Recorder Community.

2. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea editorială a publicației online recorder.ro prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către ARC prin intermediul platformelor Braintree, Patreon, PayPal, Pago, prin SMS și/sau prin transfer bancar direct în contul ARC.
 2. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

3. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este  de acord să plătească către ARC valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.

Valoarea donației recurente poate fi modificată printr-un mail la adresa [email protected] (dacă a fost făcută prin intermediul Braintree) sau din contul platformelor prin care a fost realizată (PayPal, Patreon).

Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.

Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.

Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).

4. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Nu vom accepta donații de la persoane fizice sau juridice implicate în sfera politică.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin Braintree, Patreon, PayPal sau direct în contul ARC, de la orice contributor, este de 5000€.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profitt/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal

Valoarea totală maximă acceptată a unei plăți lunare aferentă unei donații recurente, prin intermediul platformelor Braintree, Patreon sau PayPal, sau direct în contul ARC, de la orice contributor, este de 400€.

5. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către ARC se vor face prin intermediul paginii „Susține” de pe site-ul Recorder.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă ARC, sau prin transfer bancar în conturile ARC.

Donațiile vor fi acceptate de ARC atât timp cât site-ul Recorder.ro își continuă activitatea.

Donațiile către ARC ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar ARC.

Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către ARC.

Din momentul în care donația este procesată, ARC va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze politica editorială sau producția materialelor jurnalistice Recorder.

5. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

ARC își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele ARC sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația ARC.

ARC își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care ARC consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail către [email protected]

Dacă donația a fost făcută prin Braintree, link-ul de încetare a plății poate fi găsit și în mail-ul inițial. Dacă donația a fost făcută prin PayPal sau Patreon, plata recurentă se poate dezactiva din contul personal de pe platformele respective.

Încetarea plăților aferente unei donații are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația ARC de a rambursa sumele deja primite.

6. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

ARC își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de ARC în conformitate cu clauza 5, ARC poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

7. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate ARC, de aici: https://recorder.ro/politica-de-confidentialitate/ 

8. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici ARC, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al ARC nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

9. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și ARC, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

10. CONTACT 

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:

Email: sustine@recorder.ro, [email protected]